ZASADY

§1 Regulamin ogólny.

1.Każdy Gracz zarejestrowany na serwerze lub blogu ma obowiązek przestrzegania regulaminów.
2.Każda zarejestrowana, nie łamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na naszym serwerze.
3.Wszystkie błędy gry należy zgłaszać członkom Administracji.
4.Zabrania się używania modów/programów/tekstur które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę.
5.Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
6.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
7.Obowiązują ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne.

§2 Regulamin gry.

1.Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom.
2.Zakaz spamowania.
3.Zakaz reklamowania innych serwerów (przykładowo, podawanie adresów IP, nazw itp.),
4.Nie popieramy griefowania/kradzieży itp.
5.Zakaz używania cheatów oraz modyfikacji na serwerze. ( optifine, Rei minimap itd.. są dozwolone ).
6.Zakaz wykorzystywania bugów gry,
7.Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko,
9.Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy.
10.Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby nie związane z grą.
11.Zakaz latania na całym świecie.
12.Zakaz pisania nagminnych próśb do administracji o itemy, teleportacje do innych graczy oraz o tworzenie warpów.

§3 Obowiązki

1.Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego w skardze na forum lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.
2.Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu gry/pluginu ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji w grze lub na forum, ZAWSZE poprzez Prywatną Wiadomość na forum.
3.Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji.
4.Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu,
5.Każdy gracz może korzystać z jednego konta (multikonta będą banowane).

§4 Postanowienia końcowe

1. Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu,
2. Zakaz propagowania faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych,
3. Każdy członek administracji ma prawo do usunięcia budowli niecenzuralnych (np.: swastyka),
4. Nie zastosowanie się do regulaminu skutkuje wydaleniem osobnika z serwera na czas bliżej nieokreślony,
5. Wszystkie kary wymierzane są według nieokreślonego taryfikatora.